Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法

word教程3年前 (2021)发布 tang
93 0 0
马哥源码

Word从第二页开始显示页码为1设置教程
1、将光标移动到第一页的末尾,点击 布局-分隔符-分节符-下一页,这时候光标跳到第二页开头。
Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法
2、双击第二页页尾,取消“链接到前一节”。
Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法
3、页码-设置页码格式,改为“起始页码”为“1”,确定。
Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法
4、然后就开始插入页码。
Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法
5、插入成功,从第二页开始显示1,第一页不显示。
Word如何设置第一页不显示页码 Word从第二页开始显示页码方法

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...